Podłogi drewniane Opole, Deski podłogowe Opole - Old Craft Company

Kontakt:

Informacje

 

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

 

Deski podłogowe Old Craft Company należy transportować i składować na płaskiej i suchej powierzchni. Nie wskazane jest przechowywanie lub transport materiału w pozycji pionowej, opierając go na krawędziach lub o inne przedmioty, może spowodować to uszkodzenia pióro-wpustów uniemożliwiające późniejszy montaż. Przed rozpoczęciem montażu, deski podłogowe należy przechowywać w całych, nieuszkodzonych opakowaniach, przez co najmniej 24 godziny od czasu dostarczenia ich w miejsce gdzie mają być ułożone. Nie należy wcześniej otwierać opakowań gdyż istnieje ryzyko wypaczenia się elementów, opakowania otwierać bezpośrednio przed montażem. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu podczas składowania, montażu i użytkowania parkietu powinna wynosić 55-65%, a temperatura zawierać się w przedziale 18-24 st. C.

 

 

 

PRZED MONTAŻEM

 

Podłożem może być jastrych cementowy, anhydrytowy, jak również zeszlifowane płyty OSB. Podłoże musi być odpowiednio równe i wypoziomowane jak też wystarczająco suche i zabezpieczone przed wilgocią. Jeśli deska podłogowa ma być instalowana na nowym podłożu cementowym, jego wilgotność maksymalna nie powinna przekraczać 2% CM. Na podłożu anhydrytowym wilgotność maksymalna może wynosić maksymalnie 0.5% CM. Podłoże i połączenia klejowe powinny posiadać minimalną wytrzymałość na ściskanie ok. 20 Mpa oraz 2.0-3.0 N/mm na ścianie. Wymagania odnośnie wypoziomowania podłoża zgodnie z SisaRYL 2000 – Ogólne wymagania jakościowe dla robót budowlanych: Odchylenie dopuszczalne poziomów wynosi 3mm na 2mb. Większe nierówności wyrównać masą niwelującą, a całość wyszlifować w celu uzyskania odpowiedniej gładkości. Następnie podłoże dokładnie oczyścić i odkurzyć. Do klejenia desek podłogowych Old Craft Company należy używać klei dwuskładnikowych na bazie poliuretanów lub innych zgodnych z przeznaczeniem.

 

 

 

CECHY PRODUKTU

 

Deski podłogowe marki Old Craft Company w trakcie procesu produkcji poddawane są m.in. takim procesom jak: opalanie, wędzenie, strukturyzowanie, szczotkowanie, polerowanie, mechaniczne uszkadzanie powierzchni, czy obróbka chemiczna. W zależności od rodzaju wykończenia i stopnia zaawansowania modyfikacji powierzchni, każda nasza deska podłoga w trakcie użytkowania, zmienia swoją barwę w odmienny, niepowtarzalny sposób. Kluczowy wpływ na to mają garbniki zawarte w drewnie, partie materiałów oraz sposób wykończenia powierzchni podłogi. Dlatego należy pamiętać, iż każda deska będzie się zmieniać i dostosowywać do docelowej barwy prezentowanej na naszych ekspozycjach, katalogach i innych materiałach promocyjnych. W zależności od wybranej kolekcji, może to trwać nawet do 6 miesięcy od dnia zamontowania wybranej podłogi. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał podłogowy. Jakiekolwiek wady jakościowe, uszkodzenia podczas transportu, niezgodności z klasyfikacją oraz inne widoczne wady materiału nie podlegają reklamacji po zamontowaniu produktu do podłoża. Wszystkie wadliwe elementy należy wymienić w punkcie sprzedaży, w którym została zakupiona podłoga.