Podłogi drewniane Opole, Deski podłogowe Opole - Old Craft Company

Kontakt:

Polityka prywatności

DEFINICJE

'Witryna' - Niniejsza strona internetowa

'Regulamin' - Regulamin Witryny

'Firma' - właściciel i zarządzający Witryną:
Anna Czechowicz
prowadzący działalność pod firmą:
OLD CRAFT COMPANY
Pietrowice 55, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481589204
REGON: 386366147OCHRONA INFORMACJI

1. Firma może gromadzić dane użytkowników przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania serwisu przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

2. Wymagane dane mogą obejmować: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres do faktury, NIP, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło.

3. Podczas wizyty użytkownika na Witrynie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

4. Zebrane informacje Firma będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zebranych informacji w celach marketingowych.

5. Dane użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z Witryny lub naruszenia przepisów prawa, Firma może udostępnić dane użytkownika organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.PLIKI COOKIES

Firma stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników serwisu. Dodatkowo dla wygody użytkowników oraz za ich przyzwoleniem w plikach cookie może być zapisywany e-mail używany w formularzu logowania jako nazwa użytkownika.ZMIANA DANYCH

Firma umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie profilu użytkownika istnieje możliwość zmiany hasła dostępu, chęci otrzymywania newslettera, jego formatu oraz nazwy użytkownika wykorzystywanej do wyświetlania na stronach serwisu.ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Firma będzie informować o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w obrębie serwisu.PODMIOT ZBIERAJĄCY DANE

Podmiotem zbierającym dane jest Firma, zdefiniowana na początku niniejszego dokumentu.